مهمترین راه های برقرای ارتباط با واحد صدای مشتری تماس با شماره  ۳۵۰۶۲-۰۳۱ و ارسال پیامک به شماره ۲۰۰۰۳۷۳۹ یا مراجعه به وب سایت شرکت (www.SepahanBattery.com) میباشد.

personely
hamyar
ok
garanti