مجتمع صنعتی سپاهان باطری

پرسشهای مربوط به ایمنی

پرسشهای مربوط به خرید باتری

 • آیا فقط ارزان بودن نوعی از باتری دلیل خرید آن می باشد؟
 • مواردی که برای خرید یک باتری باید به آنها توجه کرد

پرسشهای مربوط به کار و نگهداری باتری

 • نگهداری پیشگیرانه باتری
 • چگونگی تست کردن یک باتری
 • تست وضعیت شارژ (State – Of - Charge)
 • چگونگی بررسی سالم بودن سیستم شارژ
 • روش استارت زدن با اتصال باتری خودرو به باتری کمکی (Jump start)
 • جریان استارت در هوای سرد (CCA-cold cranking amps)
 • ظرفیت ذخیره Reserve Capacity (RC)
 • چگونگی نصب باتری
 • چگونگی شارژ مجدد باتریها
 • شناسائی بار مزاحم (Parasitic Load)
 • چگونگی افزایش طول عمر باتری
 • مهمترین علل ضعیف شدن ناگهانی باتری

پرسش های عمومی

 • انواع باتریها
 • اندازه (Size) باتری
 • تازگی باتری Freshness (تولید به روز باتری)
 • وارانتی (warranty)
 • افسانه هایی درباره باتری ها