مجتمع صنعتی سپاهان باطری

جدول علامات اختصاری

icon childern away دور از دسترس اطفال نگهداری فرمایید.
icon explosion در اثر جرقه باعث اشتعال میگردد.
icon fire prohibited خطر انفجار : از قراردادن باتری در مجاورت شعله خودداری کنید.
icon corrosive hazard خطر اسید : الکترولیت باتری حاوی اسید است . در صورت تماس با پوست بلافاصله محل تماس را با آب بشویید.
icon eye protection از عینک ایمنی استفاده کنید
icon first aid به دستور العمل راهنما مراجعه فرمایید
icon warning note علامت هشدار : باتری را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید
icon recycle قابل بازیافت می باشد
icon never dispose در بین زباله های شهری قرار ندهید

مطالب مرتبط