مجتمع صنعتی سپاهان باطری

Notice: Undefined index: option in F:\acctech\projects\websites\sepbat\components\com_content\views\article\view.html.php on line 174 Notice: Undefined index: option in F:\acctech\projects\websites\sepbat\components\com_content\views\article\view.html.php on line 182 Notice: Undefined index: option in F:\acctech\projects\websites\sepbat\components\com_content\views\article\view.html.php on line 182 Notice: Undefined index: option in F:\acctech\projects\websites\sepbat\components\com_content\views\article\view.html.php on line 182

battery 32 انواع روشهای اتصال باتریها

معمولا به سه روش میتوان دو باتری را به یکدیگر متصل کرد که در زیر شرح داده شده است :

الف ) اتصال به روش سری

  1. افزایش میزان ولتاژ خروجی
  2. ثابت بودن ظرفیت خروجی
مثال :
اتصال 2 باتری 12 ولت با ظرفیت 50 Ah به روش سری
نتیجه : خروجی 24 ولت با ظرفیت 50 Ah
battery serial

ب) اتصال به روش موازی

  1. ثابت ماندن ولتاژ خروجی
  2. افزایش ظرفیت خروجی
مثال :
اتصال 2 باتری 12 ولت با ظرفیت 50 Ah به روش موازی
نتیجه : خروجی 12 ولت با ظرفیت 100 Ah
battery parallel

ج) اتصال به روش سری - موازی

  1. افزایش ولتاژ خروجی
  2. افزایش ظرفیت باتری
مثال :
اتصال 4 باتری 12 ولت با ظرفیت 50 آمپر به روش سری - موازی
نتیجه : خروجی 24 ولت با ظرفیت 100 Ah
battery serial parallel

مطالب مرتبط