مجتمع صنعتی سپاهان باطری

 

توضیحات

مدت زمان (ماه)

نوع باتری   نام باتری لوگو

 

منظور از باتری سواری ، باتری  50 آمپر تا 88 آمپر می باشد.  (به استثنای 88 آمپر )

 

 منظور از باتری نیمه سنگین ،  باتری 88 آمپر تا 135 آمپر می  باشد. ( به استثنای 135 آمپر )

 

 منظور از باتری کامیونی (سنگین) ، باتری 135 آمپر تا 210  آمپر می باشد. 

 

 گارانتی باتری های سیلد و غیر  سیلد سواری و نیمه سنگین برای  مناطق گرمسیر 12 ماه و باتریهای کامیونی 9 ماه می باشد. 


                                                                                                                                                                                                                            
15


سواری و پیکانی

                        

اوربیتال - 1

 

Orbital- One
12
کامیونی و نیمه سنگین

Orbital- One
15


سواری و پیکانی

 

پاورایکس

 

Powerx
12 کامیونی و نیمه سنگین
15


سواری و پیکانی
 

 

بارکاسBarkas
12 کامیونی و نیمه سنگین
13


سواری و پیکانی

 

اورانوس

 

Uranus
12 کامیونی و نیمه سنگین
15


سواری و پیکانی

 

یاشا

 

Yasha
12 کامیونی و نیمه سنگین
15

سواری و پیکانی

 

گلدن اوربیتال

 

 

 

Golden Orbital
12 کامیونی و نیمه سنگین Golden Orbital
15

سواری و پیکانی

 

 

 

سیوولکس

 

Civolex
12 کامیونی و نیمه سنگین
15

سواری و پیکانی 

 

 

 

برجیس

 

Berjis
12 کامیونی و نیمه سنگین
12

سواری و پیکانی

 

 

 

سویو

 

Soyo
12 کامیونی و نیمه سنگین

مطالب مرتبط