مجتمع صنعتی سپاهان باطری

 

دستور العمل پذیرش گارانتی باتری

ماده 1:مدت زمان تضمین کیفیت محصول(گارانتی کلیه محصولات از امتیاز ضمانت نامه الکترونیکی و 2بار گارانتی برخوردار می باشند. شروع گارانتی از تاریخ فروش شرکت به توزیع کننده و مدت زمان گارانتی برای کلیه محصولات به شرح زیر می‌باشد: -1مدت زمان گارانتی برای محصولات سواری غیرگرمسیر 15 ماه و برای محصولات سواری گرمسیر 12 ماه می باشد. -2مدت زمان گارانتی برای محصولات کامیونی و نیمه سنگین غیرگرمسیر و نیمه سنگین گرمسیر 12 ماه و برای محصولات کامیونی گرمسیر 9 ماه می باشد. به منظور تضمین حقوق شما مصرف کننده عزیز و بهره مندی از گارانتی محصول،شما می توانید در صورت تمایل جهت مشاهده تاریخ پایان گارانتی و نیزبهره مندی از یک ماه گارانتی تشویقی به نکات زیر توجه و به یکی ازچهار روش زیر اقدام نمایید.

.ارسال پیام کوتاه به شماره 20003739 به روش زیر: جهت مشاهده تاریخ پایان گارانتی: شماره سریال باطری*215(از چپ به راست). جهت ثبت اطلاعات : شماره پلاک خودرو*شماره سریال باطری*211(از چپ به راست). 2.یامراجعه به سایت شرکت به آدرسwww.sepahanbattery.comوتکمیل اطلاعات مدنظر. 3.یاارتباط با کارشناسان از طریق صدای مشتری به شماره 031-35062 و ارائه اطلاعات مد نظر. 4.یاارتباط با سامانه تلفن گویا 031-37584620

ماده2:مواردی که شامل گارانتی نمی باشد(بصورت عمومی)

  1. *فرمه شدن ، چسبکاری ، دست کاری ، لهیدگی و یا شکستگی جلد(بدنه)یادرب باطری ( بجز موارد استثنائ در آیین نامه پذیرش گارانتی محصول در مورد باطری های غیر سیلد )صدمات ناشی ازعدم نصب صحیح باطری بر روی خودرو یا واردکردن ضربه توسط ابزارآلات یا تصادف خودرو، دستکاری در چشمی باطری( برای باطری های سیلد .*آتش گرفتگن باطری به دلیل وجودنقص درسیستم برق خودرویا حوادث غیر مترقبه دیگر *آسیب دیدگی ،نشتی اسید از قطبها،خراش ویاذوب شدگی قطب های باطری یا اتصال کوتاه بین قطب های باطری ( بجز موارد استثنائ در آیین نامه پذیرش گارانتی محصول در مورد باطری های غیر سیلد *شارژ بیش ازحد نیاز باطری( به دلیل عملکرد بد دینام یا تنظیم کننده جریان دینام) و یا به اصطلاح اور شارژ ( درصورت مشاهده دو مورد از سه مورد نشانه اورشارژ باطری سیلد، تورم بدنه –ولتاژ مدار باز 13 به بالا –سفید شدن چشمی ) درصورت مشاهده دو مورد از پنج مورد نشانه اورشارژ باطری غیر سیلد، تورم بدنه-ولتاژ مدار باز 13 به بالا-دانسیته 1/300 به بالای الکترولیت –تیره بودن رنگ الکترولیت سیاه شدگی دریچه هااز داخل* افت ولتاژدراثرنگهداری وعدم مصرف باطری(ماندگاری) به مدت طولانی یا شارژ پایین دینام یا عملکرد بد تنظیم کننده جریان که منجر به سولفاته شدن صفحات داخل باطری می شود *پایین آمدن سطح الکترولیت ازلبه پلیت ویا بالاتربودن سطح الکترولیت ازخط ماکزیمم الکترولیت(در حد شاخص نبودن سطح الکترولیت)در اثر نگهداری نامناسب باطری در مورد باطری های غیرسیلد *افزودن اسید یا الکترولیت غیراستاندارد درموردباطری های غیر سیلدو یا استفاده از قرص های باطری *نشتی از سوپاپ و یا دستکاری و مسدود نمودن مجرای خروجی گا ز باطری قطب معکوس کارکرده روی خودرو تبصره1:هزینه بررسی فنی ( تست الکترولیت ،بررسی ولتاژ باطری و شارژ باطری)، همچنین تعویض باطری معیوب و نصب باطری جایگزین مشمول گارانتی نمی باشدو طبق تعرفه اتحادیه شهرستان توسط نماینده خدمات پس از فروش دریافت خواهد شد تبصره2:رعایت تطابق تیپ و آمپراژ باطری معیوب و جایگزین طبق جدول ارائه شده در دستور العمل ارائه خدمات پس از فروش الزامی است تبصره3: وجه ما به تفاوت آمپراژ باطری معیوب و جایگزین می بایست بر اساس نرخ روز محصولات تولیدی شرکت توسط نماینده محاسبه و با مصرف کننده تسویه گردد رعایت واجرای کامل مفاد این دستورالعمل برای نمایندگان خدمات پس ازفروش محصولات شرکت سپاهان باطری الزامی بوده ، مشتریان ومصرف کنندگان در صورت داشتن هرگونه مشکل ،انتقاد یا پیشنهاد در جهت ارتقای کیفیت محصولات و خدمات می توانندازطریق شماره تلفن 031-37584201( دفتر مرکزی خدمات پس از فروش )ویاشماره 031-35062 ( واحد صدای مشتری ) مراتب رابه این شرکت اعلام تاموضوع دراسرع وقت مورد بررسی قرار گرفته و اقدمات لازم صورت پذیرد.
مطالب مرتبط