مجتمع صنعتی سپاهان باطری

دستورالعمل گارانتی باتری


کلیه باتریهای تولید شده در این شرکت دارای زمان گارانتی تعریف شده می باشند که تاریخ پایان زمان گارانتی روی کارتهای ضمانت درج گردیده است.

 1. کلیه کارتهای ضمانت نامه دارای شماره سریال ردیابی می باشند که با این شماره می توان از سوء استفاده های احتمالی در زمان بررسی توسط واحد خدمات پس از فروش جلوگیری کرد لازم به ذکر است این شماره به عنوان شماره عضویت خریدار نیز استفاده می شود. این شماره سریال توسط واحد خدمات پس از فروش در هنگام خروج از کارخانه در سیستم ثبت می شود.

 2. مبنای زمان شروع گارانتی تاریخ بسته بندی باتری می باشد.

 3. شماره سریال باتری – تاریخ پایان گارانتی – بارکد ردیابی باتری بصورت یکسان روی لیبل چاپ شده و بروی ضمانت نامه همراه باد و هولوگرام اختصاصی نصب می شود.

 4. کلیه باتریهای با توجه به بارکد مندرج روی کارتهای ضمانت نامه درهنگام خروج از شرکت توسط واحد خدمات پس از فروش بوسیله دستگاه بارکد خوان بررسی و مطابقت داده می شود.دستور العمل پذیرش گارانتی باتری

مواردی که مشمول گارانتی نمی شود : (به صورت عمومی)

 1. باطری از نظر ظاهری مورد بررسی قرار می گیرد باطریهایی که ضربدیدگی، شکستگی، ذوب شدن قطبها و دفرمگی داشته.

 2. باطری خشک: در باتریهای غیر سیلد اگر باطری خشک باشد یا کمتر از نیمه آب اسید داشته باشد (بیش از دو سلول)

 3. باطریهای Over شارژ: دارای تورم بدنه و سیاه شدگی خانه های باطری برای باتری های غیر سیلد می باشد و در تست تخلیه، ولتاژ و جریان با یک شیب ملایم افت می کند.

 4. باطریهای سولفاته: غالباً دارای سفیدکهایی بر روی استرپ و صفحات می باشد و در تست تخلیه، ولتاژ و جریان تا نزدیک صفر افت می کند و همچنین در موقع شارژ باطری جریان نمی گبرد.
  تذکر: سولفاتگی ناشی از اتصال کوتاه در یک یا چند سلول شامل این بند نمی باشد.

 5. باتری قطب معکوس: باتری که روی خودرو بوده و کارکرده باشد. 

موارد مشمول گارانتی :

 1. باطری دارای اتصال کوتاه: دارای جوشش بصورت غل خوردن الکترولیت در هنگام تست تخلیه می باشد. (بدون اثر دست کاری بر روی باتری) اگردر یک سلول اتصال کوتاه شدید باشد باطری 10 ولتی می شود.

 2. باطری دارای اتصال شل شده پرچم به استرپ: دارای متصاعد شدن بخار هنگام تست تخلیه می باشد.

 3. باطری دارای اتصال بین سلولی شل شده و یا شکسته: در حالت اول باطری در تست تخلیه آمپردهی پایینی داشته و همراه با بخار است و در حالت دوم باطری آمپردهی ندارد.

 4. باطری دارای نشتی خارجی: چنانچه باطری دارای نشتی الکترولیت از زیر درب باطری باشد (بدون اثر ضربدیدگی و بدون اثر دست کاری بر روی باتری).

 5. باطری دارای جوش ترمینال به بوش ضعیف: این باطری مشکل آمپردهی در حین تخلیه و احیاناً با بخار از سلول قطب مربوطه همراه است (در صورتی که اثر ضرب دیدگی روی قطب باتری وجود نداشته باشد).

 6. باطری که آمپردهی ندارد (صفحه معیوب): این باطری هیچگونه نشانه ای مانند باطریهای Over charge و یا سولفاته ندارد و در تست تخلیه نیز هیچگونه فعالیتی از الکترولیت مشاهده نمی شود. معمولاً این باطریها پذیرش شارژ چندانی نیز ندارند.

 7. باطری 8 ولتی : اگر یک گروه صفحه شارژ خشک در یک سلول باطری معکوس قرار گرفته باشد باطری مربوطه 8 ولتی می شود.

 8. باتری قطب معکوس: که بصورت نو بوده و هنوز روی خودرو کار نکرده باشد.

نحوه تست باطری:

300A برای باطریهای سبک و 500A برای باطریهای سنگین مورد تست قرار می گیرند. اگر عیوبی مثل جوشش و بخار و سایر عیوبی که در سایر قسمتهای قبل توضیح داده شد مشاهده گردید طبق توضیح هر بند عمل گردیده و باطری شامل گارانتی و یا غیر گارانتی می شود و اگر هیچ مشاهده ای صورت نگیرد و باطری باید به مدت 24 ساعت کاملاً شارژ شده و مجدداً تست گردد. اگر در تست تخلیه ولتاژ بالای 9 ولت باشد باطری سالم و غیر گارانتی و اگر پایین تر از 9 ولت باشد باطری معیوب و شامل گارانتی می باشد.

 

 

مطالب مرتبط