مجتمع صنعتی سپاهان باطری

استاندارد ژاپن استاندارد اروپا
باتریهای ناوگان جاده و ماشین آلات سنگین باتریهای خودرو باتریهای ناوگان جاده باتریهای خودرو
باتریهای سیلد
(MF)
باتریهای استاندارد
(LM)
باتریهای سیلد
(MF)
باتریهای استاندارد
(LM)
باتریهای سیلد
(SMF)
باتریهای استاندارد
(LM)
باتریهای سیلد
(SMF)
باتریهای استاندارد
(LM)
100E34R/N100 60D24L/D23L 60D28L/N50Z 58840 58837 55012 55011
60D24R/D23R 60D28R/N50Z 59040 59039 55516 55510
66D24L/D23L 66D28L/N50Z - 64052 55016 55013
66D24R/D23R 66D28R/N50Z - 65053 55516 55515
70D24L/D23L 70D28L/N50Z - 66554 56018 56017
70D24R/D23R 70D28R/N50Z - 67055 56622 56621
- 68056 56628 56627
- 70057 57032 57031
- 57434 57433

batteries for car   batteries for commercial vehicle  
Different Mechine need Different Batteris
تاکسی ماشین آلات راهسازی اتومبیلهای شخصی ماشین آلات کشاورزی + دیزل ژنراتورها
آمبولانس کامیونها خودروهای ون ماشین آتش نشانی
جت اسکی قایق ها اتوبوس ها تراکتورها

مطالب مرتبط