مجتمع صنعتی سپاهان باطری

 

خودروسازان

شرکت سپاهان باطری به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای زنجیره تأمین خودروسازان از ابتدای تأسیس تاکنون روابط تجاری مستمر و گسترده ای در امر تولید و تأمین انواع باتری برای شرکتهای بزرگ خودروسازی ایران داشته و مفتخراست مطابق با استانداردهای کلیه خودروسازان داخلی توانسته محصولات مورد نیاز را تولید و در جهت قطع وابستگی از واردات باتری گام بردارد.
کیفیت محصولات این شرکت بطور دائمی توسط آزمایشگاههای شرکتهای خودروساز مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و موجب افزایش دامنه همکاری فیمابین گردیده است فرآیند تولید در دوره های زمانی مشخص توسط بازرسین خودروساز برای اطمینان از رعایت استانداردها مورد بررسی قرار می گیرد و همگی مؤید آن است که محصولات این شرکت از نظر کیفیت بخوبی توانسته نیاز شرکتهای خودروساز داخلی را برای خودروهای قدیمی و جدید تولیدی در داخل برطرف سازد.
به جرأت می توان ادعا کرد محصولات تولیدی این شرکت بر روی نیمی از خودروهای تولیدی کشور نصب گردیده است .


مطالب مرتبط