مجتمع صنعتی سپاهان باطری


واحد آب مقطر سازی (Water Demineralization Department)

در این واحد آب مقطر مورد نیاز سایر واحدها (مثل میکسر) مخصوصا" واحد اسید سازی (برای ساخت الکترولیت) با ستفاده از مدرنترین ماشین آلات تولید می گردد.

مطالب مرتبط