مجتمع صنعتی سپاهان باطری


واحد شارژ خشک (Dry Charge Department)

پلیت های تولید شده (ریخته گری) توسط تجهیزات این واحد می تواند تبدیل به پلیت های شارژ شده برای تولید باتری خشک گردد.
در فرآیند این واحد شارژ پلیت ها شستشو و سپس خشک کن شدن آنها انجام می پذیرد که پس از برش پلیت ها تبدیل به پلیت شارژدار می شوند که بوسیله آنها می توان باتری خشک تولید و عرضه نمود.
باتری خشک نوعی از باتری می باشد که با استفاده از صفحات پیش شارژ شده تولید می گردد و در زمان مصرف کافی است تا به آن الکترولیت اضافه شده و روی خودرو نصب گردد.

مطالب مرتبط