مجتمع صنعتی سپاهان باطری


واحد تولید صفحات اکسپند (Continuous expanded metal grid Production Department )


نوارهای سربی (مثبت یا منفی) تولید شده در واحد نوارسازی پس از طی کردن زمان ماندگاری مجاز به این واحد منتقل شده و توسط تجهیزات خاص کویل ها ابتدا باز شده و سپس به دستگاه Performer متصل می شود که توسط نیروی کشش نوار سربی به داخل دستگاه کشیده می شود.
در این مرحله نوار سربی ابتدا در چند مرحله از نظر ابعاد فیزیکی تغییر شکل داده و در آخرین مرحله توسط دستگاه (Tab Blanker)تبدیل به شبکه سربی اکسپند دوتایی شده و سپس خمیر مالی شده و بعد از آن توسط divider برش داده می شود و به خشک کن (oven) منتتقل می گردد و پس از خروج از خشک کن توسط دستگاه stacker دسته بندی شده و روی پالتهای خاص چیدمان می گردد تا در فرآیند بعدی به دستگاه کیورینگ (curing) منتقل می گردد.

مطالب مرتبط