مجتمع صنعتی سپاهان باطری


واحد اکسیدسازی  (Lead oxide production department)

در این واحد اکسید سرب برای استفاده در واحد خمیرسازی جهت خمیر سازی جهت خمیرمالی شبکه های تولید شده تهیه می گردد.
فرآیند تولید اکسید سرب در این واحد ابتدا با ذوب شمش های سربی در پاتیل آغاز و سپس سرب ذوب شده توسط ماشین آلات مخصوص به صورت استوانه های سربی تبدیل شده و سپس استوانه های سربی در آسیابهای مخصوص (mill)تبدیل به پودر سرب شده و پودر سرب به سیلوهای انبارش منتقل می گردد که برای خمیرسازی پودر سرب ذخیره شده توسط سیستمهای انتقال به واحد میکسر اختلاط با اسید و سایر مواد افزودنی منتقل می گردد.

مطالب مرتبط