مجتمع صنعتی سپاهان باطری


واحد ریخته گری صفحات (Grid Casting Department)

در صنعت باتریسازی برای تولید باتری به دو روش شبکه های مورد نیاز تهیه میشود.

  • تولید شبکه با استفاده از تکنولوژی ریخته گری (Gravity Casting Method)
  • تولید شبکه با استفاده از تکنولوژی اکسپند (Expanded Metal)

شبکه های ریخته گری شده آنتیموانی (Low Antimony) برای تولید باتریهای هیبرید (Hybrid) و کلاسیک (Classic) استفاده می شود .در خودروهای نیمه سنگین و سنگین و بعضی از خودروهای مدرن فعلی که دارائی تجهیزات الکترونیکی پیشرفته هستند از این نوع باتریها استفاده می شود.

مطالب مرتبط