محصولات
-
تیپ G51
باتری سبیک Truck

باتری سبیک با قالب کامیونی محصول سپاهان باتری

510mm

217mm

222mm


جدول مشخصات فنی
Picture
& Box
Terminal
layout
Terminal
Type
Base
Hold
Down
Weighted average
(gr)
Max.overall dimensions
(mm)
Cranking
Performance
-18 ċ (EN)
Nominal
reserve
capacity
(min)
MAX.
Capacity
20HR
(AH)
Nominal
Capacity
20HR
(AH)
TYPE
BCI JIS
Dry
Weight
Wet
Weight
T.Height Width Length Old type
(A)
new type
(A)
Sepahan
Code
Part
number
G51 3 A1 B8 26565±1210 40885±1410   217 222 510 975 975 278 150 145 4D    SMF145G51R SMF150G51R
(N150)
4 A1 B8 26565±1210 40885±1410   217 222 510 975 975 278 150 145 4D SMF145G51L SMF150G51L
(N150L)