اخبار و رویداد ها
دومین برند شاپ هوشمند صنعت باتری ایران

برند شاپ های استاندارد سپاهان رونمایی شد. دومین برند شاپ هوشمند صنعت باتری ایران
برند شاپ های مشتریان وفادار سپاهان باتری. فروشگا ههایی که با کمک طراحان و واحد بازاریابی  سپاهان باتری تجهیز می شود و می تواند کسب و کار شما را رونق دهند. اولین فروشگاه الگو در این مدل به نمایندگی از میان 3000 عامل فروش حاضر در همایش توسط  جمعی از عاملین وفادارش  افتتاح شد. فیلم زیر گوشه ای از این برنامه را نشان می دهد. این فروشگاه متعلق به فروشگاه محمد یکی از وفادارترین فروشندگان سپاهان باتری در اصفهان است. منبعد مشتریان وفادار سپاهان باتری با استفاده از این هویت یکپارچه می توانند کسب و کار پر رونق تری داشته باشند.