فرصت های شغلی
اطلاعات فردی
اطلاعات تماس
سوابق تحصیلی
معدل سال اخذ مدرک محل تحصیل نام دانشگاه گرایش رشته تحصیلی نوع مدرک
دوره های تخصصی
گرایش رشته تحصیلی نوع مدرک
توانایی انتقال به دیگران ترجمه مکالمه نوشتن خواندن نوع زبان
ندارم دارم ضعیف
متوسط
خوب
ضعیف متوسط
خوب ضعیف
متوسط خوب ضعیف متوسط
خوب
دوره های آموزشی
شماره تماس علت ترک کار میزان آخرین حقوق دریافتی عنوان شغل مدت سابقه نوع فعالیت نام موسسه / سازمان
سوابق کاری
توانایی انتقال به دیگران گواهینامه میزان مهارت مدت آموزش ( به ساعت)
نام موسسه آموزش دهنده
نام دوره آموزشی
ندارم دارم ندارد دارد